• Referenties

Afgelopen jaren zijn wij betrokken geweest bij diverse vraagstukken voor verschillende opdrachtgevers. Zonder volledig te willen zijn treft u hieronder een overzicht aan:

Strategie en portfoliokeuzes in de zorg

Azora | Beleidsvorming Scheiden Wonen en Zorg

Parkstad Limburg | Algemene introductie Scheiden van Wonen en Zorg

GGz Centraal | Subsidie Aanvraag Transitie Autoriteit Jeugd

Zorglogistiek

GGz Centraal | Uitwerking Zorgpaden NAH / Detox

Tactus Verslavingszorg | Uitwerking Zorgpaden Verslaving de Baas

Planning & Control en managementinformatie

Azora | NCW-/bedrijfswaardeberekening

Mondriaan Zorggroep | Uitwerking intern huurbeleid / verhuursystematiek

Van businesscase tot financiering

GGz Centraal | Financieringsaanvraag / meerjarenprognose € 30 – € 40 mln.

Pro Persona | Financieringsaanvraag / meerjarenprognose € 20 – € 25 mln.

Ciro | Financieringsaanvraag / meerjarenprognose € 5 – € 10 mln.

Zorgcentra Rivierenland | Financieringsaanvraag € 15 – € 20 mln.

Zuyderland| Investmentmemorandum / financieringsaanvraag € 20 – € 25 mln.

Zorgcentra Rivierenland | Financieringsaanvraag € 10 – € 15 mln.

Tactus Verslavingszorg | Financieringsaanvraag € 5 –  € 10 mln.

Zorgcontractering

Levanto Groep | Kostprijsberekening WMO

Gemeente Nijmegen | Introductie Normatieve Huisvestingscomponent

Tactus Verslavingszorg | (meerjaren-)contracten bij zorgverzekeraars en Ministerie van Justitie

Strategisch Vastgoedbeleid

GGZ Delfland | Schuifplan vastgoedportefeuille

Lentis | Strategisch Vastgoedplan

Levanto Groep | Strategisch Vastgoedplan & Balanced Scorecard Vastgoed

Zorgcentra Rivierenland | Haalbaarheidsstudie Lingehof (Beesd) en Uiterwaard (Tiel)

Azora | Strategisch Vastgoedplan

Xonar | Strategisch Vastgoedplan / businesscase.

Overige

GGZ Centraal | Interim Planning & Control / Zorgverkoop

Tactus Verslavingszorg | Interim Planning & Control

Dr. Leo Kannerhuis | Interim Financiën en Vastgoed

Zozijn | Interim i.v.m. strategisch vastgoedbeleid