• Sandberg Groep

De gezondheidszorg is en blijft volop in beweging. Iedere organisatie staat voor dezelfde uitdaging: hoe realiseren we betere, toegankelijke en tegelijkertijd betaalbare zorg? Strategische keuzes over zorgportfolio, juiste profilering en samenwerkingen zijn daarbij van essentieel belang. Iedere organisatie is daarbij uniek! En kent daarbij zijn eigen uitdagingen om succesvol te zijn en om te blijven.

Wij helpen uw organisatie met ambitieuze en heldere doelen, werkbare methoden en oprechte samenwerking. Wij kunnen u en uw organisatie helpen met:

Strategie en portfoliokeuzes in de zorg

Wij kunnen u helpen in het bepalen van de optimale strategie, met het maken van keuzes in het zorgportfolio en het kiezen van de organisatievorm die daarbij past. De uitwerking van marktscan/-analyse en het opstellen van een businesscase zijn daarbij essentieel.

Zorglogistiek

Het ontwerpen van zorgpaden, het optimaliseren van planning en capaciteiten, de herstructurering van zorgteams en het ontwikkelen van bijbehorende stuurinformatie/KPI’s.

Planning & Control en managementinformatie

Een heldere planning & control cyclus is essentieel voor zorginstellingen. Naast het ontwikkelen en implementeren van relevante managementinformatie helpen we zorginstellingen om hiermee adequate sturing te geven op de bedrijfsprocessen.

Van businesscase tot financiering

Ondersteuning bij de concretisering van verwachte ontwikkelingen en investeringen in businesscases. De financiële impact wordt doorgerekend met behulp van op maat ontwikkelde exploitatie-, balans- en liquiditeitsmodellen om betere investeringsbeslissingen te kunnen maken. Daarbij begeleiden wij u ook met het (her-)financieringstraject bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector, bancaire instellingen en / of institutionele beleggers.

Zorgcontractering

Hulp bij het afsluiten en opvolgen van goede (meerjaren-)contracten bij zorgverzekeraars, Ministerie van Justitie en/of gemeenten. Wij kunnen u ondersteunen met kostprijsanalyses, data-analyses cliëntprofielen, bijzondere (controle-)verklaringen en verantwoordingsrapportages.

Strategisch Vastgoedbeleid

Voor zorgorganisaties is vastgoed een steeds belangrijker ‘strategisch’ bedrijfsmiddel geworden. Zorgorganisaties beschikken vaak over grote vastgoedportefeuilles met een groot kapitaalbeslag en jaarlijkse investeringen. Wij kunnen u ondersteunen met de strategische positionering en vastgoedplanning, investeringsbeslissingen, ruimteanalyses, haalbaarheidsstudies, DCF-calculaties, meerjarenprognoses, bedrijfswaardeberekeningen, etc.

Jaarrekeningcontrole

Wij kunnen ondersteuning bij de externe jaarrekeningcontrole bieden en realiseren daarmee een efficiënte doorloop en afwikkeling van dit traject. Wij begeleiden u o.a. bij het opstellen van de jaarrekeningspecificaties, het onderbouwen van de position papers bij de complexe posten waarbij sprake is van significante risico´s en het toetsen van de waarderingsgrondslagen in overeenstemming met de onderliggende jaarrekening verslaggevingsregels.